Новогодишња прича

Novogodišnja priča

Novogodišnja priča uči decu da je nalepši poklon sreća na nečijem licu jer ste mu podarili nešto. Uči decu empatiji i da je darivanje zapravo poklon.